Граматика енглеског језика на једној страни

Разговор о стварима

1. Бројеви, дани, месеци, датуми и време

0 zero углавном се изговара као oh у низовима бројева, као што су адресе или бројеви телефона:

1. one 11. eleven 21. twenty-one* 40. fourty
2. two 12. twelve 22. twenty-two 50. fifty
3. three 13. thirteen 22. twenty-three 60. sixty
4. four 14. fourteen 24. twenty-our 70. seventy
5. five 15. fiftteen 25. twenty-five 80. eighty
6. six 16. sixteen 26. twenty-six 90. ninety
7. seven 17. seventeen 27. twenty-seven 100. one hundred ( ili a hundred)
8. eight 18. eighteen 28. twenty-eight 1000. one thousand ( ili a thousand)
9. nine 19. nineteen 29. twenty-nine
10. ten 20. twenty 30. thirty

Напомена: * Када се у енглеском језику бројеви од 21 до 29, од 31 до 39... од 91 до 99 пишу словима, између прве и друге речи се увек ставља цртица (-).

twenty-five(25), thirty-seven(37), fifty-one(51)
Пажња: Велики бројеви се често деле на мање целине од три цифре, које се одвајају зарезима, а не тачкама (1,000 или 5,000,000).

У енглеском језику бројеви се деле на основне и редне. Бројеви из групе којом смо се претходно бавили (1/one, 2/two, 3/three) зову се редни бројеви. Користимо их када бројимо (one, two, three, ten, twenty, thirty) и када говоримо о следећим темама:

Количина

 1. Ted has seven shirts.
 2. Maria speaks three languages.
 3. "A dozen" means twelve items.
 4. Please give me five bananas.
 5. We have one TV.
 6. Gone with a Wind has more than one thousand pages.
 7. My parents live in a three-room apartment.

Време

 1. There are twenty-four hours in a day.
 2. Lunch is at twelve o'clock.*
 3. I am only going to wait fifteen minutes.
 4. Jean's plane was three hours and twenty-five minutes late.
 5. Paul came to the United States five years ago.
 6. George Washington died about two hundred years ago.
Напомена: *видети крај ово одељка за више детаља о исказивању сатнице.

Старост људи, животиња, ствари

 1. John is twenty-nine (years old).
 2. I can't dring, I am only nineteen(years old).
 3. My cat is sixteen(years old).
 4. This house is seventy-five years old.**
 5. Alexander the great, died at age of thirty-two.
 6. The Coliseum in Rome is more that two thousand years old.
Напомена: Када говоримо о старости људи и животиња, додавање синтагме years old није обавезно. Када говоримо о старости објеката, нпр. еке зграде или предмета, иза броја се обавезно додаје years old.

Новац

 1. That is $22.95 with tax.
 2. My plane ticket cost $250.00.
 3. Todd paid less than $135,000 for his house.
 4. Our car insurance is $98.50 a month.

Аритметика

 1. Two plus two is four.
 2. Nine minus eight is one.
 3. Four times nine is thirty-six..
 4. Sixty-three divided by seven is nine.
Does thirty-three plus two hundred seventy-four (33+274) equa three-hundred and seven or three-hundred and nine (307/309)?

Бројеви у низу (бројеви страница или поглавља у књизи, бројеви пасоша, возачке дозволе и кредитних картица, бројеви соба и адресе, бројеви телефона)

 1. My license number is B5429816.
 2. That's American Express 6573 594842 23771.
 3. Tony's address is 35088 Thomas Boulevard.
 4. Teresita's restaurant is at 4405 Berkeley.
 5. I'm at the Savoy, room 2112.
Напомена: Ове бројеве скоро увек записујемо цифрама а не словима.

Бројеви телефона се увек изговарају уз паузу између прве три последње четири цифре. Последње четири цифре могу се изговарати као два двоцифрена броја (887-2755 - eight-eight-seven twenty-seven, fifty-five), али то није уобичајено.

Our phone number is (212) 675-7122(two-one-two, six-seven-five, seven-one-two-two).

Бројеви из друге групе, називају се редни бројеви (first, second, third...)

Напомена:

Напомена:

Напомена:

Напомена:

^